IMPERVIUS Fireproofing
Wyłączny dystrybutor MONOKOTE.

MONOKOTE to system ochrony przeciwogniowej, którego producentem jest
GCP Applied Technologies

IMPERVIUS Fireproofing

Szkolimy wykonawców, opracowujemy rozwiązania.

Nadzorujemy prowadzone przez Was prace związane z natryskiem materiałów ogniochronnych.

Wspomagamy klientów w kompletowaniu sprzętu do natrysku zabezpieczeń ogniochronnych.

MONOKOTE systemy biernej ochrony przeciwogniowej do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz konstrukcji stalowych oraz betonowych.

MONOKOTE MK-6 S natryskowe zabezpieczenia ogniochronne na bazie gipsu, charakteryzują się niską gęstością i łatwą aplikacją.

MONOKOTE MK-6 HY natryskowe zabezpieczenia ogniochronne, charakteryzują się bardzo szybkim czasem wiązania i wysoką wydajnością.

MONOKOTE Z-146 natryskowye zabezpieczenia ogniochronne w przemyśle petrochemicznym.