Alfabetycznie

MONOKOTE Z-146

MONOKOTE Z-146

MONOKOTE Z-146 system natryskowych zabezpieczeń ogniochronnych w przemyśle petrochemicznym opracowany przez Grace Construction to najwyższej jakości zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych i betonowych o najwyższych wymaganiach eksploatacyjnych w obiektach przetwórstwa petrochemicznego, rafineriach, terminalach LNG, elektrowniach atomowych i konwencjonalnych itp.

Z-146PC jest izolacją ogniochronną na bazie cementu glinowego otrzymywanego z boksytu, która zawiera opatentowany inhibitor korozji (DCI®). Po wymieszaniu z wodą tworzy masę gotową do nanoszenia na izolowane powierzchnie.

Ponieważ waży o 65-75% mniej niż tradycyjne spoiwa na bazie cementu Portlandzkiego, Z-146PC może być nanoszony w kilku warstwach, aż do uzyskania pożądanej odporności ogniowej, nie powodując przy tym własnym ciężarem dodatkowego obciążenia konstrukcji.