Rozbudowa Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu – natrysk produktu MONOKOTE MK-6 HY

Centrum Handlowe Magnolia prowadzi rozbudowę powierzchni handlowej, w wyniku czego powstała nowa konstrukcja stalowa wymagająca zabezpieczenia przeciwpożarowego. W dniu 16 września br. nasz autoryzowany wykonawca, firma PROTECTOR Sp. z o.o. przystąpiła do natrysku systemu MONOKOTE MK-6 HY.

 

 

Dzień poprzedzający aplikację został wykorzystany na złożenie i uruchomienie zestawu Grace Injection do aplikacji Monokote Accelerator oraz  pompy do natrysku materiału ogniochronnego. Następnie  wykonano natrysk próbny. W kompletacji sprzętu oraz w trakcie aplikacji wykonawcę - firmę PROTECTOR wspierał przedstawiciel producenta GRACE Construction Products oraz przedstawiciele firmy IMPERVIUS będącej wyłącznym dystrybutorem MONOKOTE MK-6 HY.

Galeria: 
Rozbudowa Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu – natrysk produktu MONOKOTE MK-6 HY
Rozbudowa Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu – natrysk produktu MONOKOTE MK-6 HY
Rozbudowa Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu – natrysk produktu MONOKOTE MK-6 HY
Rozbudowa Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu – natrysk produktu MONOKOTE MK-6 HY
Rozbudowa Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu – natrysk produktu MONOKOTE MK-6 HY
Rozbudowa Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu – natrysk produktu MONOKOTE MK-6 HY
Rozbudowa Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu – natrysk produktu MONOKOTE MK-6 HY
Rozbudowa Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu – natrysk produktu MONOKOTE MK-6 HY